குழந்தைகளோடு “குழந்தைகள் தின“ விழாவை கொண்டாடிய “பிக்பாஸ்“ வையாபுரி !

குழந்தைகளோடு “குழந்தைகள் தின“ விழாவை கொண்டாடிய “பிக்பாஸ்“ வையாபுரி ! குழந்தைகளோடு “ குழந்தைகள் தின “ விழாவை கொண்டாடிய “ பிக்பாஸ் “  வையாபுரி  !    பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு பின் நடிகர் வையாபுரிக்கு அனைவரிடமும் நல்ல வரவேற்பு உள்ளது. …

Read More

Two Day International Symposium on “Artificial Intelligence- The Future Disruptive Technology” conducted on 6th& 7th November 2017

Two Day International Symposium on “Artificial Intelligence- The Future Disruptive Technology” conducted on 6th& 7th November 2017 Two Day International Symposium on “Artificial Intelligence- The Future Disruptive Technology”  conducted on 6th& …

Read More