நீட் தேர்வில் மேல் அயனம்பாக்கம் வேலம்மாள் பள்ளி மாணவி சாதனை!

நீட் தேர்வில் மேல் அயனம்பாக்கம் வேலம்மாள் பள்ளி மாணவி சாதனை! Velammal excels in NEET 2019.  Miss Sukirthi T, class 12 of Velammal Vidyalaya, Mel Ayanambakkam has emerged triumphantly in the UG NEET …

Read More