மாணவிகளிடம் பேச பயந்த புதுமுக நடிகர் “பிரபா”

மாணவிகளிடம் பேச பயந்த புதுமுக நடிகர் “பிரபா” கல்லூரி பெண்களை கண்டு பயந்த நடிகர்.  (15.02.2018)  காலை  ஸ்ரீ கிருஷ்ணசாமி மகளிர் கல்லூரியில் நடைபெற்ற வைபவ் 2018 நிகழ்ச்சியை  திருட்டு V C D மற்றும் மதுரைமாவட்டம் போன்ற படங்களில் நடித்துள்ள நடிகர் …

Read More

பொருள் வேதியியலில் அண்மைக்கால முன்னேற்றங்கள் குறித்த பன்னாட்டு மாநாடு – 2018 (ICRAMC – 2018) புகைப்படங்கள் காணொளி இணைப்புகள் மற்றும் செய்தி.வெளியீடு

பொருள் வேதியியலில் அண்மைக்கால முன்னேற்றங்கள் குறித்த பன்னாட்டு மாநாடு – 2018 (ICRAMC – 2018)  புகைப்படங்கள் காணொளி இணைப்புகள் மற்றும் செய்தி.வெளியீடு பொருள் வேதியியலில் அண்மைக்கால முன்னேற்றங்கள் குறித்த பன்னாட்டு மாநாடு – 2018 (ICRAMC – 2018)   எஸ்.ஆர்.எம். அறிவியல் …

Read More