போராடும் விவசாயிகளுடன் தலைநகரில் சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடிய அபிசரவணன்..!

போராடும் விவசாயிகளுடன் தலைநகரில் சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடிய அபிசரவணன்..! போராடும் விவசாயிகளுடன் தலைநகரில் சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடிய அபிசரவணன்..!  டில்லியில் போராடும் விவசாயிகளுக்கு வெண்ணிற ஆடை அணிவித்த அபிசரவணன்..! விவசாயிகள் விடுதலையாகும் வரையில் இரவு முழுவதும் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் காத்திருந்த அபிசரவணன்..! நம்நாடு சுதந்திரம் பெற்று, 70வது …

Read More