தமிழ் இசை உலகில் திரைப்படப்பாடல்களுக்கும்,பக்தி பாடல்களுக்கும் இருக்கும் அதே வரவேற்பு தற்போது,

தமிழ் இசை உலகில் திரைப்படப்பாடல்களுக்கும்,பக்தி பாடல்களுக்கும் இருக்கும் அதே வரவேற்பு தற்போது, மேற்கத்திய இசையில் தடம் பதிக்கும் மூன்று தமிழர்கள் தமிழ் இசை உலகில் திரைப்படப்பாடல்களுக்கும்,பக்தி பாடல்களுக்கும் இருக்கும் அதே வரவேற்பு தற்போது, திறமையான இசை கலைஞர்கள் உருவாக்கும் ஆல்பங்களுக்கும் இருக்கிறது. …

Read More