“அன்புடன் கௌதமி ” சிறப்பு நிகழ்ச்சி மே 12 முதல் !!

“அன்புடன் கௌதமி ” சிறப்பு நிகழ்ச்சி மே 12 முதல் !! “அன்புடன் கௌதமி ” சிறப்பு நிகழ்ச்சி மே 12 முதல் !! நடிகை கௌதமி சமூக அக்கறை உள்ள மனம் கொண்டவர். குழந்தைகளின் கல்விக் காக வும் , …

Read More

குழந்தைகள் பெற்றோர்களின் கண்காணிப்பிலோ உள்ளது ஒருவருடைய கண்பார்வையிலேயே இருக்க வேண்டும்

குழந்தைகள் பெற்றோர்களின் கண்காணிப்பிலோ உள்ளது ஒருவருடைய கண்பா ர்வை யிலேயே இருக்க வேண்டும் குழந்தைகள் பெற்றோர்களின் கண்காணிப்பிலோ உள்ளது ஒருவருடைய கண்பார்வை யிலேயே இருக்க வேண்டும் குழந்தை பாதுகாப்பு பற்றி லதாரஜினிகாந்த் : குழந்தைகள் பாதுகாப்பு பற்றி திருமதி லதா ரஜினிகாந்த் …

Read More

“இந்தியத்தாயின் பிள்ளையாகவே இருக்க ஆசைப்ப டுகி றேன்” – இயக்குனர் அமீர்..!

“இந்தியத்தாயின் பிள்ளையாகவே இருக்க ஆசைப்ப டுகி றேன்” – இயக்குனர் அமீர்..! “இந்தியத்தாயின் பிள்ளையாகவே இருக்க ஆசைப்படுகிறேன்” – இயக்குனர் அமீர்..! பிரித்தானிய இந்தியாவின் முஸ்லிம் கவிஞரும், இஸ்லாமிய மெய்யியலாளரும், தேச ஒற் றுமைக்குப் பாடுபட்டவருமான சர் முகமது இக்பால் என்பவர் …

Read More