விளிம்பு நிலை குழந்தைகளோடு பிறந்த நாள் கொண்டடிய மனித உரிமை போராளி ஷீபா லூர்தஸ்.

விளிம்பு நிலை குழந்தைகளோடு பிறந்த நாள் கொண்டடிய மனித உரிமை போராளி ஷீபா லூர்தஸ். சென்னை வில்லிவாக்கத்தில் உள்ள தனியார் மண்டபத்தில் வில்லிவாக்கம் பாரதி நகரில் உள்ள கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக எச்ஐவியால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கும், பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்க்கும், விளிம்பு நிலையில் …

Read More