ஆக்சன் அகாடமியை தொடங்கவிருக்கும் – சண்டை பயிற்சி இயக்குநர் அன்பறிவ்

ஆக்சன் அகாடமியை தொடங்கவிருக்கும் – சண்டை பயிற்சி இயக்குநர் அன்பறிவ் ஆக்சன் அகாடமியை தொடங்கவிருக்கிறோம்!! – சண்டை பயிற்சி இயக்குநர் அன்பறிவ் கார்த்தி நடித்த மெட்ராஸ் என்ற படத்தின் மூலம் சண்டை பயிற்சி இயக்குநர்களாக அறிமு கமானவர்கள் அன்புறிவ். அதனையடுத்து இதுவரை 95க்கும் …

Read More