இந்த நிலையில் சென்னையில் பூர்ணா நடித்த ‘கண்ணாமூச்சி’ வெப்சீரிஸ் அறிமுக நிகழ்ச்சியில் மிஷ்கின் கலந்து கொண்டு பேசியதாவது

இந்த நிலையில் சென்னையில் பூர்ணா நடித்த ‘கண்ணாமூச்சி’ வெப்சீரிஸ் அறிமுக நிகழ் ச்சியில் மிஷ்கின் கலந்து கொண்டு பேசியதாவது

Read More

எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியத்தின் ‘கேப்பிடல் பிலிம் ஒர்க்ஸ்’ தயாரிப்பில், எஸ்.பி. சரண் இயக்கத்தில் உருவாகும்  “அதிகாரம்” – பரபரப்பான புதிய இணையத்  தொடர்

எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியத்தின் ‘கேப்பிடல் பிலிம் ஒர்க்ஸ்’ தயாரிப்பில், எஸ்.பி. சரண் இயக்கத்தில் உருவாகும்  “அதிகாரம்” – பரபரப்பான புதிய இணையத்  தொடர் எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியத்தின் ‘கேப்பிடல் பிலிம் ஒர்க்ஸ்’ தயாரிப்பில், எஸ்.பி. சரண் இயக்கத்தில் உருவாகும்  “அதிகாரம்” – பரபரப்பான புதிய இணையத்  தொடர் …

Read More