கடவுளின் அருள் இருந்தால் நாம் நினைத்தது நடக்கும் என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கை.

கடவுளின் அருள் இருந்தால் நாம் நினைத்தது நடக்கும் என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கை. கலர்ஸ் தமிழின் புத்தாண்டு சிறப்புத் தொடராக வரவிருக்கிறது `அம்மன்’ நெடுந்தொடர். வரும் …….ம் தேதி முதல் திங்கள் முதல் சனி வரை இரவு….. மணிக்கு ஒளிபரப்பாகவுள்ளது. சென்னை, ஜனவரி …

Read More