அரவிந்த்சாமி நடிக்கும் “பாஸ்கர் ஒரு ராஸ்கல் ” திரைப்படம் தமிழகமெங்கும் மே 11 ஆம் தேதி ரிலீஸ் ஆக உள்ளது.

அரவிந்த்சாமி நடிக்கும் “பாஸ்கர் ஒரு ராஸ்கல் ” திரைப்படம் தமிழகமெங்கும் மே 11 ஆம் தேதி ரிலீஸ் ஆக உள்ளது. அரவிந்த்சாமி நடிக்கும் “பாஸ்கர் ஒரு ராஸ்கல் ” திரைப்படம் தமிழகமெங்கும் மே 11 ஆம் தேதி ரிலீஸ் ஆக உள்ளது. …

Read More

IDBI Federal QFE #YoungChamps

IDBI Federal QFE #YoungChamps  புகழ்பெற்றஇறகுப்பந்துவிளையாட்டுவீரர்புலேலாகோபிசந்த்ஐடிபிஐஃபெடரல்க்வெஸ்ட்ஃபார்எக்ஸலன்ஸ் #யங்சாம்ப்ஸ்ப்ரோக்ராம்மின்கீழ்தீவிரபயிற்சிஅளிக்கப்படுவதற்கு, திறமைமிக்கபதினான்குஇளம்வீரர்களைதனித்தனியாகதேர்ந்தெடுத்தார். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டஇளைஞர்கள்ஹைதராபாத்தில்உள்ளபுலேலாகோபிசந்த்இறக்குப்பந்தாட்டசங்கத்தில்புலேலாகோபிசந்த்மற்றும்அவரின்பயிற்சியாளர்கள்குழுவால்வழிநடத்தப்பட்டுபயிற்சிபெறுவார்கள் ஹைதராபாத், 21, ஏப்ரல் 2018 : ஐடிபிஐஃபெடரல்க்வெஸ்ட்ஃபார்எக்ஸலன்ஸ் #யங்சாம்ப்ஸ்ப்ரோக்ராம்இன்பதினான்குஇளம்வீரர்கள்தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டசெய்தியைஐடிபிஐபெடரல்லைஃப்இன்சூரன்ஸ்இன்றுஅறிவித்ததுதேர்ந்தெடுக்கப்பட்டஇந்த#யங்சாம்ப்ஸ்ஹைதராபாத்தில்உள்ளபுலேலாகோபிசந்த்இறக்குப் பந்தாட்டசங்கத்தில்புலேலாகோபிசந்த்மற்றும்அவரின்தொழில்முறைபயிற்சியாளர்கள்குழுவால்வழிநடத்தப்பட்டுபயிற்சிஅளிக்கப்படுவார்கள். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட #யங்சாம்ப்ஸ்பட்டியல்: 1) சாய்பிரவின். எஸ். கோயம்புத்தூர் 2) டி. அனுதீப், ஹைதராபாத் 3) சாக்க்ஷிபிரகாஷ், துபாய் 4) ஆர். …

Read More