ಶೆರಿನಾ ಆರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ನಟಿ. INTERVIEW IN KANNADA

ಶೆರಿನಾ ಆರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ನಟಿ. INTERVIEW IN KANNADA ಶೆರಿನಾ ಆರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ನಟಿ. ಶೆರಿನಾ ಆರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ನಟಿ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು.  5 ಅಡಿ 7  ಇಂಚು  ತಾಜ್ ಮಹಲ್ಬಾಲ್ಯವು ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. …

Read More

ಕಲಬುರ್ಗಿ ಐಟಿ ಹಬ್ ಆಗಲಿ: ಎಸ್*.ಆರ್*.ಪಾಟೀಲ

ಕಲಬುರ್ಗಿ ಐಟಿ ಹಬ್ ಆಗಲಿ: ಎಸ್*.ಆರ್*.ಪಾಟೀಲ ಕಲಬುರ್ಗಿ: ‘ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ತೊಗರಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ*ಯಾಗಿರುವ ಕಲಬುರ್ಗಿ ನಗರವು ಐಟಿ ಹಬ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬೇಕು’ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಆರ್.*ಪಾಟೀಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ನಗರದ ಹೈದರಾ*ಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು …

Read More