ಕಲಬುರ್ಗಿ ಐಟಿ ಹಬ್ ಆಗಲಿ: ಎಸ್*.ಆರ್*.ಪಾಟೀಲ

ಕಲಬುರ್ಗಿ ಐಟಿ ಹಬ್ ಆಗಲಿ: ಎಸ್*.ಆರ್*.ಪಾಟೀಲ ಕಲಬುರ್ಗಿ: ‘ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ತೊಗರಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ*ಯಾಗಿರುವ ಕಲಬುರ್ಗಿ ನಗರವು ಐಟಿ ಹಬ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬೇಕು’ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಆರ್.*ಪಾಟೀಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ನಗರದ ಹೈದರಾ*ಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು …

Read More