ஐ.ஆர்.டி.பி ஆய்விதழ் குழுமம் சார்பாகப் பேராசிரியர்களுக்கு விருது வழங்கும் விழா

ஐ.ஆர்.டி.பி ஆய்விதழ் குழுமம் சார்பாகப் பேராசிரியர்களுக்கு விருது வழங்கும் விழா ஐ.ஆர்.டி.பி ஆய்விதழ் குழுமம் சார்பாகப் பேராசி ரிய ர்களுக்கு விருது வழங்கும் விழா இவ் வி ழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக திரு. சி.எஸ். கர்ணன் (நீதிபதி ஓய்வு) கல ந்து கொ …

Read More

భారతదేశంలో 7.6 లక్షల మందికి పైగా పిల్లలకు మానసికసామర్థ్యాలపెంపు

భారతదేశంలో 7.6 లక్షల మందికి పైగా పిల్లలకు మానసికసామర్థ్యాలపెంపు పత్రికాప్రకటన భారతదేశంలో 7.6 లక్షలమందికిపైగాపిల్లలకుమానసికసామర్థ్యాలపెంపు సిప్అకాడమీఇండియాభారతదేశంలో 15 సంవత్సరాలుగాఉనికిచాటుకుంటోంది 5 ఆగస్టు208: భారతదేశంలో (7.6లక్షలకు (0.76మిలియన్ల కు పైగా బాలలు సిప్అ కాడమీ ఇండియా చేపడుతున్న వివిధ కార్యక్రమాల ద్వారా తమమానసిక సామర్థ్యాలను గణనీయంగా …

Read More