சி.ஏ. படிப்பில் ஜெயிப்பது சிம்பிள் !

சி.ஏ. படிப்பில் ஜெயிப்பது சிம்பிள் !  ஸ்ரீ சங்கரா கோச்சிங் சென்டர் ஆடிட்டர் நாகராஜன் !    இன்று சார்ட்டட் அக்கவுண்டன்ட்டுகளின் தேவை அதிகரித்து வருகிறது! மத்திய அரசு அறிமுகப்படுத்தியிருக்கும் ஜி எஸ் டி வரி நடைமுறைக்குப்  பிறகு சார்ட்டட் அக்கவுண்டன்ட்டுகளின் …

Read More