“சீமத்துரை” பாடல் வெளியீடு விழா புகைப்படங்கள் மற்றும் செய்தி.

“சீமத்துரை” பாடல் வெளியீடு விழா புகைப்படங்கள் மற்றும் செய்தி. இசை வெளீயிட்டு விழா என்பது பொய்கள் நிறைந்ததாகவே இருக்கும் : “சீமத்துரை” பாடல் வெளியீடு விழா விழாவில் மிஷ்கின் பேச்சு! பாடல் வெளியீடு விழா என்பது பொய்கள் நிறைந்ததாகவே இருக்கும் : “சீமத்துரை” இசை …

Read More

புரட்சிகரமான வரிகளோடு வெளிவந்து பரபரப்பை கிளப்பி வரும் “மதுரவீரன் சிங்கள்”, “ என்ன நடக்குது நாட்டுல “ பாடல்

புரட்சிகரமான வரிகளோடு வெளிவந்து பரபரப்பை கிளப்பி வரும் “மதுரவீரன் சிங்கள்”, “ என்ன நடக்குது நாட்டுல “ பாடல். புரட்சிகரமான வரிகளோடு வெளிவந்து பரபரப்பை கிளப்பி வரும் மதுரவீரன் சிங்கள்  “ என்ன நடக்குது நாட்டுல “ பாடல்    V …

Read More