ഷെറന ആറാം ഭാഷയിലെ ആമുഖ നടിയാണ്.INTERVIEW IN MALAYALAM

ഷെറന ആറാം ഭാഷയിലെ ആമുഖ നടിയാണ്.INTERVIEW IN MALAYALAM ഷെറന ആറാം ഭാഷയിലെ ആമുഖ നടിയാണ്. മോഡലിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുക. 5 അടി 7 ഇഞ്ച് താജ് മഹൽബാല്യം പല മേഖലകളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. നന്തങ്ങലത്തുനിന്ന് ഒരു വിമാനത്തിൽ കയറാൻ …

Read More

Malayalam Movie PACHA ..

Malayalam Movie PACHA .. Malayalam   മലയാളികളുടെ ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവ ഗുണമാണ് നല്ലത് കണ്ടാൽ അംഗീരിക്കും , സിനിമയുടെ കാര്യം എടുക്കുമ്പോൾ വലിയ താരനിരയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ കൂടാതെ ഒരുപറ്റം യുവാക്കൾ മാത്രം അണിയിച്ചൊരുക്കിയ ചിത്രം ആണെങ്കിൽ പോലും നല്ല ആശയം …

Read More

“கேணி”மலையாள இப்படத்தின் பாடல் வெளியீடு விழா புகைப்படங்கள் காணொளி இணைப்புகள் மற்றும் செய்தி.

“கேணி”மலையாள இப்படத்தின் பாடல் வெளியீடு விழா புகைப்படங்கள் காணொளி இணைப்புகள் மற்றும் செய்தி.

Read More