Aadi Movie Images & News

Aadi Movie Images & News நிலா புரோமோட்டர்ஸ் வழங்கும் “ஆடி” நாயகன் ஒரு தப்பாட்டக் கலைஞன். நாயகி அவனது சொந்த அக்கா மகள். . தப்பாட்டம் ஆடினாலும் மிக சரியாக அக்காமகள் மீது காதல் கொண்டு வாழ்கிறான் நாயகன்..ஊர்ப்  பண்ணையாரின் மகன் …

Read More