திறன் மேம்பாட்டுக்கான பயிற்சி அளிக்கும் ஐசிஐசிஐ அகடமி

திறன் மேம்பாட்டுக்கான பயிற்சி அளிக்கும் ஐசிஐசிஐ அகடமி. திறன் மேம்பாட்டுக்கான பயிற்சி அளிக்கும் ஐசிஐசிஐ அகடமி சமுதாயத்தில் நலிவுற்ற சென்னையைச் சேர்ந்த 5,200 இளையதலைமுறையினருக்கு பயிற்சி அளித்திருக்கிறது!  பயிற்சிப் பெற்றவர்களில் 45% பேர் பெண்கள்.  பயிற்சிப் பெற்றவர்கள் அனைவருக்கும் வேலை வாய்ப்பு …

Read More