“காசு மேலே காசு” இசை வெளியீட்டு விழாவில் நானும் ஆன்மீகவாதி தான் பாரதிராஜா பரபரப்பான பேச்சு.

“காசு மேலே காசு” இசை வெளியீட்டு விழாவில் நானும் ஆன்மீகவாதி தான் பாரதிராஜா பரபரப்பான பேச்சு. “காசு மேலே காசு” இசை வெளியீட்டு விழாவில் நானும் ஆன்மீகவாதி தான் பாரதிராஜா பரபரப்பான  பேச்சு. நேற்று பிரசாத் லேப் தியேட்டரில் “காசு மேலே …

Read More