நூலக கட்டிடங்கள் புத்தக வைப்பறைகளாக இருப்பதும், சமுதாய கருவறைகளாக மாறுவதும் நூலகர்களின் கைகளிலே!

நூலக கட்டிடங்கள் புத்தக வைப்பறைகளாக இருப்பதும், சமுதாய கருவறைகளாக மாறுவதும் நூலகர்களின் கைகளிலே! நூலக கட்டிடங்கள் புத்தக வைப்பறைகளாக இருப்பதும், சமுதாய கருவறைகளாக மாறுவதும் நூலகர்களின் கைகளிலே! இன்றளவும், அரசுகள் புதுப்புது புத்தகங்களை கட்டமைப்பதிலும், கட்டிடங்களை புதுப்பி ப்பதிலும் சீ¡¢ய முயற்சிகள் …

Read More

More than 400 exhibitors, including 130 from Tamil Nadu and 40 from overseas, will be participating in the eighth edition of the International Engineering Sourcing Show (IESS) hosted by Chennai from March 14 to 16.

More than 400 exhibitors, including 130 from Tamil Nadu and 40 from overseas, will be participating in the eighth edition of the International Engineering Sourcing Show (IESS) hosted by Chennai …

Read More

Regional Conference on Safety Management in Industries & Ports; Hazardous Wastes Management; Safe Storage, Transportation and Warehousing of HAZCHEM & Hydrocarbons

Regional Conference on Safety Management in Industries & Ports; Hazardous Wastes Management;  Safe Storage, Transportation and Warehousing of HAZCHEM & Hydrocarbons Regional Conference on Safety Management in Industries & Ports; Hazardous …

Read More