‘‘58888’’ எண்ணிற்கு எஸ்எம்எஸ் அனுப்பினால் உடனடியாக சுத்தம் செய்யும் புதிய திட்டம்

‘58888’’ எண்ணிற்கு எஸ்எம்எஸ் அனுப்பினால் உடனடியாக சுத்தம் செய்யும் புதிய திட்டம் சென்னை, மார்ச் 12– ரயில்பெட்டி சுத்தமாக இல்லாவிட்டால் பயணிகள் 58888 என்ற எண்ணிற்கு எஸ்எம்எஸ் அனுப்பினால் உடனடியாக பதிலளித்து, அதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும் திட்டத்தை மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் சுரேஷ் …

Read More