ஆக-15ல் கின்னஸ் சாதனை நிகழ்த்த தயாராகும் நடிகர் ஆர்கே

ஆக-15ல் கின்னஸ் சாதனை நிகழ்த்த தயாராகும் நடிகர் ஆர்கே 1௦௦5 பேரை வைத்து கின்னஸ் சாதனை செய்ய தயாராகும் ஆர்கே  இந்திய கண்டுபிடிப்பின் தரத்தை உலக அரங்கில் நிரூபிக்க நடிகர் ஆர்கே எடுக்கும் மெ கா ரிஸ்க்  இந்திய கண்டுபிடிப்பின் தரத்தை …

Read More