‘ఆంధ్ర టెలీగేసీ’ సంప్రదాయ రుచి ‘ పరిచయం ‘

‘ఆంధ్ర టెలీగేసీ’ సంప్రదాయ రుచి ‘ పరిచయం ‘ ఆంధ్ర టెలీగేసీ’ సంప్రదాయ రుచి ‘ పరిచయం ‘ నేటి వాతావరణంలో, భర్త మరియు భార్య ఇద్దరూ పని చేస్తారు మరియు వారు ఆదాయం సంపాదిం చిన ట్ల యి తే …

Read More

பாரம்பரிய சுவையுடன் அறிமுகமாகியிருக்கும் ‘ஆந்திரா டெலிகேஸி’ (Andhradelicacy)

பாரம்பரிய சுவையுடன் அறிமுகமாகியிருக்கும் ‘ஆந்திரா டெலிகேஸி’ (Andhradelicacy) பாரம்பரிய சுவையுடன் அறிமுகமாகியிருக்கும் ‘ஆந்திரா டெலிகேஸி’ (Andhradelicacy) இன்றைய சூழலில் கணவன் மனைவி என இருவரும் வேலைக்கு சென்று, வருவாய் ஈட் டினால் தான் குடும்பம் ஓடும் என்ற நிலையில், வீட்டின் அச்சாணியாகத் …

Read More