தமிழாற்றுப்படை : ஜெயகாந்தன் கட்டுரை அரங்கேற்றம் – வைரமுத்து

தமிழாற்றுப்படை : ஜெயகாந்தன் கட்டுரை அரங்கேற்றம் – வைரமுத்து தமிழாற்றுப்படைவரிசையில்ஜெயகாந்தன் கவிஞர்வைரமுத்துஅரங்கேற்றுகிறார்   ‘தமிழாற்றுப்படை’ என்றவரிசையில்ஆராய்ச்சிக்கட்டுரைகள்மூலம்தமிழ்மொழியின்மூவாயிரம்ஆண்டுஆளுமைகளைப்இளையதலைமுறைக்குஅறிமுகம்செய்துவருகிறார்கவிஞர்வைரமுத்து.தமிழ்ஆர்வலர்கள்முன்னிலையில்ஒவ்வொருகட்டுரையையும்அவரேவாசித்துஅரங்கேற்றம்செய்கிறார்.இதுவரைதொல்காப்பியர் – திருவள்ளுவர் – இளங்கோவடிகள் – கம்பர்– அப்பர்– திருமூலர் – ஆண்டாள் –– வள்ளலார் – மறைமலையடிகள் – உ.வே.சாமிநாதையர் – பாரதியார் – …

Read More

நூலகம் இல்லாத இடத்தில் கூட டாஸ்மாக் கடை உள்ளது – சூர்யா பரபரப்பு பேச்சு

நூலகம் இல்லாத இடத்தில் கூட டாஸ்மாக் கடை உள்ளது – சூர்யா பரபரப்பு பேச்சு நூலகம் இல்லாத இடத்தில் கூட டாஸ்மாக் கடை உள்ளது – சூர்யா பரபரப்பு பேச்சு  அறம் செய்ய விரும்பு புத்தக வெளியீட்டு விழா நேற்று சென்னை …

Read More