திரு. S.Ve.சேகர் அவர்களுக்கு தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம் கண்டனம்

திரு. S.Ve.சேகர் அவர்களுக்கு தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம் கண்டனம்

திரு. S.Ve.சேகர் அவர்களுக்கு தென்னிந்திய  நடிகர்  சங்கம் கண்டனம்

 ஜனநாயகத்தின் நான்காவது தூண் என விளங்கப்படும் ஊடகம் இன்று மக்களை ஒன்றிணைக்கிறது …அப்படிப்பட்ட ஊடகத்துறையில் இன்றைய சூழலில் தைரியமாகவும் , முற் போக்கு அணுகு மு றை யோடும் பெண்கள் காணப்படுவது பெருமைக்குறியது, போற்று தற் குரியது   ….ஆனால் திரு.S.Ve .சேகர்  அவர்கள்  தன்னுடைய  முகநூல்  பதிவில்  ஊடகத்து றையில் பணிபுரியும் பெண்களை  இழிவு படுத்தும் ஒரு செய்தியை பதியவிட்டுரு க்கிறார்.

பொதுவாக   முகநூலில் நமக்கு  வரும்  கருத்து பதிவி னை , நமக்கு  உடன்பட்டால் மட் டுமே   நாம்   அதை  மற்றவ ரு க்கு   அனுப்புவோம் . அந்த வகையில் திரு. S.Ve. சே கர்  . அவ ர்கள்   தன க்கு  வந்த பதிவின் கருத்துக்கு  உடன்பட்டே மறுபதிவு செய்து இருக்கிறார். அதில் உள்ள கருத்து பதிவிற்க்கு அவர் தார்மீக பொறுப்பு ஏற்று கொள்ள வேண்டும். 

 கலைத்துறையால் சமூகத்தில்  அறியப்பட்ட  இவர் பொறுப்பற்ற முறையில்  பெண்களை இழிவாக பதிவு செய்துள்ளார். இதை   தென் னிந்திய   நடிகர்   சங்கம்  க டுமையாககண் டிக்கிறது .