“விஷால் மக்கள் நல இயக்கம்” கொடியை அறிமுகம் செய்தார் விஷால் !

“விஷால் மக்கள் நல இயக்கம்” கொடியை அறிமுகம் செய்தார் விஷால் !

“விஷால் மக்கள் நல இயக்கம்” கொடியை அறிமுகம் செய்தார் விஷால் ! 
 
நடிகர் விஷால் தன்னுடைய பிறந்தநாளான இன்று தனது ரசிகர்களை சந்தித்து அவர்கள் முன் கலைவாணர் அரங்கத்தில் வைத்து தன்னுடைய ரசிகர் நற்பணி இயக்கத்தை மக்கள் நல இயக்கமாக மாற்றி அதன் கொடியை அறிமுகம் செய்து உரையாற்றினார்.
 
வந்திருக்கும் அத்தனை பேருக்கும் எனக்கும் பெரிய வித்தியாசம் ஏதும் இல்லை இந்த மேடை மட்டும்தான்.உங்களில் ஒருத்தனான நான் இன்று உங்களால் மே டை ஏறி பேசுகிறேன்.  இது என்னுடைய வெற்றி அல்ல உங்களுடைய வெற் றி. ஒரு  விஷயத்தை  கையில் எடுத்துவிட்டால் அதை முடிக்காமல் அடுத்த விஷய த்துக்கு போக கூடாது.நடிகனாக நல்லா சம்பாதித்து நாமலும்,நம்ம குடும்பமும் நல்லா இருந்தா போதும் என்று நினைத்துவிட்டு போய்விடலாம்.வீட்டுக்குள்ள போய்விட்டு மீண்டும் வீதிக்கு வர வேண்டும் அப்படி வரும் போது வீதியில் நடக் கும் சில விஷயங்களை  பார்த்து சும்மா இருக்க முடியாது .
அப்படி இருந்தால் அது பிணத்துக்கு சமம்.ஏழை பெண்ணோ,ஆணோ,கல்வி உதவி கேட்கும் குழந் தை யோ அவர்களுக்கு உதவும் போது தெரியாதவர்கள் வாழ்வை மாற்ற உத வியுள் ளோம் என்ற சந்தோசம் வருகிறது.இந்த சமூக சே வை பின்னாளில் அரசியலுக்கு வருவதற்காக பொய்யாக பூசிக்கொள்ளும் சா யம் என்று கூறுகிறார்கள் அப்படி பொய்யாக இருந்தால் உங்களுக்கு தெ ரிந் துவி டும். இது நிஜ வாழ்கை இதில் சாய ம் பூச வேண்டிய அவசியம் இல் லை .நாட் டுக்கு நல்லது செய்ய இத்தனை கட்சிகள் உள்ள ன. ஒவ் வொரு த்தருக்கும் ஒவ் வொரு கொள்கைகள் இருக்கலாம் ஆனா ல் மக்கள் பிரச் சனையை தீர்த்து வை க்க வேண்டும் .
மக்கள் பிரச்சனை வெவ் வே று பிரச்சனையாக இருக்கலாம் அதை தீர்த்து வை க்கும் பிரதிநிதியே அரசி யல் வாதி.அரசியல் வாதி என்பது அரசு வழக் கறி ஞர், அரசு ஆசிரியர் போன்று மக்க ளால் மக்களில் இருந்து தேர் ந்தெடு க்கப் பட் டவர் தான் அரசி யல்வா தி.ஆ னால் நம் பார்வையில் அரசியல்வாதி என்பது சம்பா திக்கும் பதவி யாக சினி மாவிலும் நிஜத்திலும் நாம் நினை க்கி றோ ம்.அ தையெல்லாம் தாண்டி பத்து வருடங்களுக் கு முன்னாடி ஆரம் பிக்க ப்பட் டது என் ரசிகர் மன்றம்.என் ரசிகர் களிடம் நான் கூறு வது என் படம் வரும் போதெ ல்லாம் வெளியில் தெரிவ தைவிட பிறருக்கு பிறச் சனை ஏற்படும் போது அவர் களுக்கு உதவுங்கள் அது தொடர்பாக என்னிடம் கொ ண்டு வாருங்கள் அப்போது தான் படம் வருவதை விட ரொம்ப சந்தோ சபடு வேன் என்று கூறுவேன்.
வெள்ளம் வரும் போது யாருமே செல்லாத பகுதிக்கு என்னுடன் படகில் வந்து எதையும் பொருட்படுத்தாமல் உதவிய அனைத்து நண்பர்களுக்கும் நன்றி. நீங் கள் ஒரு நல்லது செய்தால் அதை பார்த்து பக்கத்தில் இருப்பவர்கள் நல்லது செய் வார்கள்.இந்த மக்கள் நல இயக்கம் அரசி ய லை நோக்கி செல்லும் இயக்கம் அல் ல.நான் வணங்கும் இரண்டு கடவுள் அன்னை திரேசாவும்,அப்தூல் கலாம் ஐயா வும் அவர்களின் கனவு இளைய தலைமுறையிரால் மட்டுமே நாட்டை முன் னே ற்றமடைய செய்ய முடியும் இது அவர்களின் கனவு அது ண்டிப்பாக நிறை வேறு ம்.அ ப்தூல்கலாம் ஐயா அவர்களை பார்த்தால் அறிவு ம்,அன் னை திரேசாவை பார்த்தால் அன்பு நியாபகம் வரும்.
என்னை நான் கண்ணாடியில் பார்க்கும் போது துணிவு தான் நியாபகம் வரும். என்  சொத்து ஒன்னு நீங்க இன்னொன்னு உள்ளிருக்கும் தன்னம்பிக்கை. ஆர்.கே நகரில் விஷால் ஏன் நிற்கிறார் என்று கேட்டார்கள் ஏன் நிற்க கூடாதென்று திருப் பி கேட்டேன் அவர்களிடம் பதில் இல்லை.நல்லது பண்ண வேண்டும் என்று யார் நினைத்தாலும் போட்டியிடலாம் அதற்கு பெயர் எம்.எல்.ஏ என்றாலோ அமை ச்சர்  என்றாலோ கட்சி என்றாலோ தப்பே இல்லை.கட்சி தொடங்குவது தப்பி ல் லை நான் உங்களை அழைத்தது நான் உங்களுக்காக இருக்கேன்,உங்களுக்கு பின்னால் இருக்கேன் என்பதை கூறவே அழைத்தேன்.உங்களில் ஒருத்தனான நான் போகும் பாதை நீங்க எல்லாரும் பார்க்கும் பாதைதான்.அந்த பாதையை சுத்தம் செய்வது தான் என் நோக்கம்.
இரண்டு வாரத்திற்கு முன் ஒரு பாக்கியம் கிடைத்தது சன் டி.வி யில் நாம் ஒருவர் என்ற நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்க வாய்ப்பு கிடைத்தது.ஏழு வருடத்திற்கு முன்  வெறும் பதினைந்தாயிரம் கடனுக்காக முதலாளியிடம் உழை த்து ,உழை த்து மாதம் வெறும் 750 ரூபாய் மட்டுமே அந்த குடும்பத்திற்கு கிடைக் கிறது. அவர் களை மீட்டு அவர்களின் வாழ்கையை மாற் றினோம்.அவர்களின் கண்ணீரை துடைத்து கொத்தடிமை என்ற முறையை மாற்றி அவர்கள் முகத்தில் சந்தோச த்தை பார்க்கும் போது நான் தெரியவில்லை நீங்கள் தான் தெரிகிறீர்கள்.
நீங்களு ம்   என் னுடன் கை கோர்த்து நல்லது செய்யும் போது எந்த கேள்வியும் வராது.அ ப்படி செய்யும் போது உங்களை பாராட்டுவார்களோ இல்லையோ ஆ னால் கண்டிப்பாக வாழ்த்துவார்கள். என் வாழ்வில் நடந்த விஷியங்களை மட்டு மே உங்களிடம் கூறுகி றேன். சோ தனை இல்லாமல் சாதனை வராது.நான் மூன றரை வருடத்திற்கு முன் கூறி னே ன் கட்டிடம் கட்டிய பின்புதான் திருமணம் என்று அதை அவசரத்தில் கூற வில் லை என் கனவும் அதுதான்.ஒவ்வொரு நா ளு ம் நான் தூங்கி எந்திக்கும் போது கட்டிடத்தால் தான் 3500 குடும்பம் சந்தோ சபடும் என எனக்கு உருத்திக்கொண்டே இருக்கும்.3500 குடும்பங்களின் நி லை யை மாற்றுவதே என் குறிக்கோள் அத ற்காக எத்தனை தடைகள் வந்தாலும் அதை  சந்திப்பேன்.