திரைப்பட வசனகர்த்தா பிருந்தா சாரதி எழுதிய ‘எண்ணும் எழுத்தும்’ புதுக்கவிதை-க்கு பரிசு

திரைப்பட வசனகர்த்தா பிருந்தா சாரதி எழுதிய ‘எண்ணும் எழுத்தும்’ புதுக்கவிதை-க்கு பரிசு

திரைப்பட வசனகர்த்தா பிருந்தா சாரதி எழுதிய ‘எண்ணும் எழுத்தும்’ புதுக்க விதை-க்கு பரிசு  
 
திரைப்பட வசனகர்த்தா பிருந்தா சாரதி எழுதிய ‘எண்ணும் எழுத்தும் ‘ என்ற புது க்க விதை நூலுக்கு படைப்பு குழுமம் வழங்கும் 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான இலக் கி யப் பரிசு  9.9.18 அன்று அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் கவிஞர் மு.மேத்தா அவ ர் களால் வழங் கப்பட்டது. உடன் கவிஞர் தமிழச்சி தங்க பாண்டியன், கவி ஞர் ஆரூர் தமிழ்நா டன், பேராசிரியர் பி. மூ. மன்சூர் மற்றும் படைப்பு குழும நிர் வாகி முகம்மது அலி ஜின்னா.