’அக்னி தேவி’ படத்தினை தடையை மீறி ரிலீஸ் செய்த குழுவினர் குறித்து பேசிய பாபி சிம்ஹா.

’அக்னி தேவி’ படத்தினை தடையை மீறி ரிலீஸ் செய்த குழுவினர் குறித்து பேசிய பாபி சிம்ஹா.