குடும்ப ஆதரவில்லாமல் யாரும் சாதிக்க முடியாது : நடிகர் சிவகுமார் பேச்சு !

குடும்ப ஆதரவில்லாமல் யாரும் சாதிக்க முடியாது : நடிகர் சிவகுமார் பேச்சு !

குடும்ப ஆதரவில்லாமல் யாரும் சாதிக்க முடியாது   : நடிகர் சிவகுமார் பேச்சு !
குடும்ப ஆதரவில்லாமல் யாரும் சாதிக்க முடியாது  .இதுவே பிலிம் நியூஸ் ஆனந்தனின் வாழ்க் கை சொல்லும் பாடம் என்று நடிகர் சிவகுமார் பேசினார். இது பற்றிய விவரம் வருமாறு:-
தென் இந்தியாவின் முதல் மக்கள் தொடர்பாளரும் தமிழ்த் திரையுலகத் தகவல் களஞ்சி யமு மான பிலிம் நியூஸ் ஆனந்தன்  பற்றிய பல்வேறு பிரமுகர்களின் அனுபவ நினை வுக ளைக் கொ ண்டு பத்திரிகையாளர்  அருள்செல்வன் தொகுத்துள்ள  ‘ஞாபகம் வருதே’  நி னைவலைகள் நூல் வெளியீட்டு நிகழ்வு  நடிகர் சிவகுமாரின் இல்லத்தில் வித்தியாசமான முறையில் நடைபெற்றது .
நூலை நடிகர் சிவகுமார் வெளியிட இயக்குநர் ஞான ராஜசேகரன் ஐ.ஏ.எஸ். பெற்றுக்கொண்டார்.
 இந்நிகழ்வில் மூத்த பத்திரிகையாளர்கள் சலன் , மக்கள் குரல் ராம்ஜி , இந்து தமிழ் உதவி செ ய்தி ஆசிரியர் மானா பாஸ்கரன் ,திரைப்பட இயக்குநர் ஓவியர் ஏ.பி .ஸ்ரீதர் , பிலிம் நியூ ஸ் ஆன ந்தனின் மகன் மக்கள் தொடர்பாளர் டைமண்ட் பாபு , பி.ஆர்.ஓ. யூனியன் தலை வர் விஜயமுரளி ஆகியோர்  கலந்து கொண்டனர். நிகழ்வுக்கு வந்தவர்கள் பிலிம் நியூஸ் ஆனந்தனுக்கும் தமக் கும் உள்ள நட்புறவு பற்றியும் நூலைப் பற்றியும் கலந்து ரையாடி னார்கள உரையாடல் நிகழ்வில் நடிகர் சிவகுமார் பேசும் போது ,
” எனக்கு பிலிம் நியூஸ் ஆனந்தனைப் பல ஆண்டுகளாகத் தெரியும் அவருடன் நீண்ட கால நட்பு உண்டு. அவருடன் எவ்வளவோ பேசியிருக்கிறேன்; பழகி இருக்கிறேன் . ஆனால் இந் தப் புத்தக த்தில் எனக்குத் தெரியாத பல தகவல்கள் இருக்கின்றன. குறிப்பாக ஆனந்த னி ன் இளமைக் கா லம் பற்றிய தகவல்கள் எனக்கு ஆச்சரியமாகவும் புதியதாகவும் இரு ந்த ன. அவருடைய தாத்தா பேராசிரியராக இருந்தவர் அவரது அப்பா பாலச் சந்தருக்கே மே ல திகாரியாக இருந்தவர். அ ப் படி ஒரு வளமான வலிமையான குடும்பத்தில் பிறந் தவ ர்தான் ஆனந்தன் . அவரது முன் னோர் கள் சேர்த்து வைத்த வசதியால்தான் அவரால் இ வ்வளவு தூரம் சேவை செய்ய முடி ந்த து .அவரு டைய சேவைக்கு பக்கபலமாக குடும்பமும் இருந்திருக்கிறது. எப்படிப்பட்ட சாதனையாளராக இருந்தாலும் குடும்பத்தின் ஆதரவு இல் லாமல் அவர்களால் சாதிக்க முடியாது. அவருடைய ப ணிகளுக்கு முகம் சுழிக்கக் கூ டிய ஒரு மனைவியாக இருந்திருந்தால் அவரால் இந்தச் சேவை களையும் சாத னைக ளை யும்  செய்திருக்க முடியாது . குடும்பத்தின் ஆதரவு இல்லாமல் எந்த சாதனை யாளர் களும் சா திக்க முடியாது. இதுவே அவரது வாழ்க்கை சொல்லும் பாடம்.
பிலிம்நியூஸ் ஆனந்தன் எவரிடமும் குரல் உயர்த்திப் பேசி வாக்குவாதம் செய்ததை நான் பார் த்ததில்லை. கடைசி வரை சாந்த சொரூபியாகவே வாழ்ந்தவர். அப்படிப்பட்ட அவரை ப் பற்றி வந்திருக்கும் ‘ஞாபகம் வருதே ‘ என்கிற இந்தநூல் அவரைப் பற்றி அறியாத தகவ ல்களையும் அனுபவங்களையும் கொடுக்கிறது. இந்த நூலின்  பக்கங்களைப் புரட்டப்  புரட் ட தொகு த்தி ருக்கும்  அருள் செல்வனின் உழைப்பை உணர முடிகிறது.  வாழ்த்துக்கள்.” இ வ்வாறு சிவகுமார் பேசினார்.
தேசிய விருது பெற்ற இயக்குநர் ஞானராஜசேகரன் ஐ.ஏ.எஸ் பேசும் போது ,
“பிலிம் நியூஸ் ஆனந்தன் சினிமா தகவல் திரட்டுவதை சுயமுயற்சியாக ஆரம்பித்து ,தா னா கவே இதைச் செய்து வந்திருக்கிறார் .தான் ஓர் ஆவணக் காப்பகமாக இருப்பதை அ றியாம லேயே அவர்  இருந்திருக்கிறார் .அவரிடம் நான்  தனிப்பட்டு இருப்பதாகக் கருதும் நான்கு விஷ யங்களைக் கூறுவேன். அவர் செய்திருக்கும் தகவல் சேகரிப்பு காரியம் பண ம் சம்பாதித்துத் தரும் என்கிற உத்தரவாதம் இல்லை என்றாலும் 24 மணி நேரமும் அதை யே செய்தார் .இதை வியாபாரம் சார்ந்ததாகக் கருதாமல் கலையாகப் பார்க்கிறவர் களு க்கும் ஆராய்ச்சி செய் பவர்களுக்கும் உதவும் என்று நினைத்துச் செய்தார் . சினிமாவில்  புகழ்ச்சிக்கும் இகழ்ச்சிக்கும் இடமில்லாமல் எப்போதும் நிதானப் போக்குடன் சமநிலை மனதுடன் இருந்தார் .
ஒரு தகவல் சேகரிப்பவராக இல்லாமல்  படத்தின் தரம் பற்றிய சுதந்திரமான கருத்து ள்ளவராக இருந்தா ர்.இவை நான்கும் அவரிடம் நான் கண்டு வியந்தவை.அவர் சிரம ப் பட்டுச் சேகரித்த தகவல்கள் இன்று மதிப்புள்ளதாகப் பலருக்கும் உதவியாக உள்ளன .ஆனால் அதன் மதிப்பு பற்றியெல்லாம் எதுவுமே கருதாமல் இருந்திருக்கிறார்.அவர் ஒரு நல்ல சினிமாவின் ரசிகர் . நல் ல படங்களை ரசிப்பவர் .தரமான படங்களின் மீது அக்க றை கொண்டவர்.புதிய நல்ல முயற்சிகளை ஆதரிப்பவர். சுருக்கமாகச் சொன்னால் தமி ழ்ச் சினிமாவின் மனசாட்சியாக இருந்தவர் .பலரை ஆவணப்படுத்தி இருக்கும் அவருக்கு , அவர் சார்ந்த  முறையான ஆவணங்கள் இல்லை . இந்த நூலை  அப்படிப்பட்ட முயற் சியா கப் பார்க்கிறேன் . “என்று ஞானராஜசேகரன் பேசினார்.
முன்னதாக பிலிம் நியூஸ் அனந்தனின் மகனும் மக்கள் தொடர்பாளருமான டைமண்ட் பாபு அனைவரையும் வரவேற்றார். நிறைவாக நூலாசிரியர் அருள்செல்வன் அனைவ ருக்கும்  நன்றி கூறினார்.