ஆட்டோ ஓட்டும் தொழிலார்களுக்கு மே தினத்தனத்தை முன்னிட்டு பரிசுப்பொருட்கள் & மதிய உணவு வழங்கிய தளபதி விஜய் !

 ஆட்டோ ஓட்டும் தொழிலார்களுக்கு மே தினத்தனத்தை முன்னிட்டு பரிசுப்பொருட்கள் & மதிய உணவு வழங்கிய தளபதி விஜய் !

ஆட்டோ ஓட்டும் தொழிலார்களுக்கு  மே தினத்தனத்தை முன்னிட்டு பரிசுப்பொருட்கள் & மதிய உணவு வழங்கிய தளபதி விஜய் !

ஆண்டு தோறும் உழைப்பாளர் தினமான  மே தின த்தை முன்னிட்டு, தளபதி விஜய் அவ ர்கள் தொ ழி லாளர் தோழர்களுக்கு தனது சொந்த செலவில்  விரு ந்தளித்து பரிசு பொரு ட்கள் தருவது வழக்கம் !

இவ்வாண்டு தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டமையால், இவ்வாண் டுக்கான விழா, இன்று தளபதி விஜய் ம க் கள்  இயக்கத்தின் தலைமை அலுவலகத்தில் மே தின விழா வெகு சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது. தளபதி விஜய் அவர்கள் படப்பிடிப்பில்  உள் ளதால், அவரது சார்பாக,  தளபதி விஜய் அவர்களின் உத்தரவின் பேரில்  விழாவினை  மா நில பொறுப்பாளர் புஸ்ஸி N ஆனந்த் EX MLA அவர்கள் தலைமையேற்று  ஆட்டோ ஓட் டும் தொழிலாளர்களுக்கு  பரிசுகள் மற்றும் மதிய உணவை  வழங்கினார்.