சைதை.த. சம்பத்.அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்றது இந்த விழாவில் தென்சென்னை மாவட்ட கழக செயலாளர். மா.சுப்பிரமணியன் கலந்துகொண்டு மாணவர்களுக்கு  ஊக்கப்பரிசு வழங்கினார்

சைதை.த. சம்பத்.அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்றது இந்த விழாவில் தென்செ ன்னை மாவட்ட கழக செயலாளர். மா.சுப்பிரமணியன் கலந்துகொண்டு மாணவர்க ளுக்கு  ஊக்க ப்பரிசு வழங்கினார்,

சைதை.த. சம்பத்.அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்றது இந்த விழாவில் தென்செ ன்னை மாவட்ட கழக செயலாளர். மா.சுப்பிரமணியன் கலந்துகொண்டு மாணவர்க ளுக்கு  ஊக்க ப்பரிசு வழங்கினார்,

திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் தலைவர் மறைந்த முதல்வர் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்களின் 96 வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பன்னிரண்டாம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றனர் 100 மாணவ மாணவியர்களுக்கு ஊக்கப்பரிசு வழங்கும் விழா சென்னை சைதாப்பேட்டையில் மாவட்ட பிரதிநிதி

சைதை.த. சம்பத்.அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்றது இந்த விழாவில் தென்செ ன்னை மாவட்ட கழக செயலாளர். மா.சுப்பிரமணியன் கலந்துகொண்டு மாணவர்க ளுக்கு  ஊக்கப்பரிசு வழங்கினார் மேலும் இந்நிகழ்ச்சியில் சைதை மேற்கு பகுதி செய லாளர் எம்.கிருஷ்ணமூர்த்தி தலைமை பொதுக்குழு உறுப்பினர் வழக்கறிஞர் எம்.ஸ்ரீதரன்

வட்டச் செயலாளர் நா. தமிழரசு சைதை ஆர்.ரவி மற்றும் கழக நிர்வாகிகள் கலந்து கொ ண்டனர் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் தலைவர் மறைந்த முதல்வர் கலைஞர் கரு ணாநிதி அவர்களின் 96 வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பன் னி ரண்டாம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றனர் 100 மாணவ மாணவியர்களுக்கு ஊக்கப்பரிசு வ ழங்கும் விழா சென்னை சைதாப்பேட்டையில் மாவட்ட பிரதிநிதி

சைதை.த. சம்பத்.அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்றது இந்த விழாவில் தென் செ ன்னை மாவட்ட கழக செயலாளர். மா.சுப்பிரமணியன் கலந்துகொண்டு மா ண வர் க ளுக்கு  ஊக்கப்பரிசு வழங்கினார் மேலும் இந்நிகழ்ச்சியில் சைதை மேற்கு பகுதி செ யலாளர் எம்.கிருஷ்ணமூர்த்தி தலைமை பொதுக்குழு உறுப்பினர் வழக்கறிஞர் எம் .ஸ்ரீதரன் வட்டச் செயலாளர் நா. தமிழரசு சைதை ஆர்.ரவி மற்றும் கழக நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்