கலப்பை மக்கள் இயக்கம் சார்பாக மக்களுக்கு தன்னால் முடிந்த உதவிகளை தொடர்ந்து செய்து வருகிறார்.

கலப்பை மக்கள் இயக்கம் சார்பாக மக்களுக்கு தன்னால் முடிந்த உதவிகளை தொடர்ந்து செய்து வருகிறார்.

கலப்பை மக்கள் இயக்கம் சார்பாக மக்களுக்கு தன்னால் முடிந்த உதவிகளை தொடர்ந்து செய்து வருகிறார்.

மழைக்காக  கலப்பை மக்கள் இயக்கம் நடத்திய 108 கோ பூஜை.! மழை வேண்டி கலப்பை மக்கள் இயக்கம் சார்பாக தயாரிப்பாளர் பி. டி செல்வகுமார் 108 பசுக்களை வைத்து கோ பூஜை நடத்தியுள்ளார். தமிழ் சினிமாவில் தயாரிப்பாளராக தளபதி விஜயின் நம்பிக் கை க்குரிய ஒருவராக வலம் வருபவர் பி.டி செல்வகுமார். இவர் கலப்பை மக்கள் இயக்கம் சா ர்பாக மக்களுக்கு தன்னால் முடிந்த உதவிகளை தொடர்ந்து செய்து வருகிறார்.