ఎటువంటి రుసుము చెల్లించనవసరం లేకా  మహిళలు Stalls, sales counters పెట్టుకోన్నారు

ఎటువంటి రుసుము చెల్లించనవసరం లేకా  మహిళలు Stalls, sales counters పెట్టుకోన్నారు

ఎటువంటి రుసుము చెల్లించనవసరం లేకా  మహిళలు Stalls, sales counters పెట్టుకోన్నారు

07-08-2019 బుధవారం ‌చూలైమేడు లోని WAM ఆఫీసు నందు సాయంత్రం 3 గంటల నుండి 6 గంటల వరకు ఈ క్రింది కార్యక్రములు జరుగుగా .మహిళలు అందరు పాల్గొని క్రింది కార్యక్రములను విజయవంతం చేసా రు.మహిళలు ఎటువంటి రుసుము చెల్లించనవసరం లేకా  మహిళలు Stalls, sales counters పెట్టుకోన్నారు.

  1. కుంకుమ పూజ
  2. ఆటలు మరియు లక్కీడిప్
  3. స్టాల్స్, వివిధ రకాల వస్తువులు అమ్మకాలు. 

New Member’s Contact 

WAM A.Srilatha

President Greater Chennai Mahila Vibhag WAM. – –  Cell: 9385547127

 WAM Bellamkonda Samba Siva Rao

President. Greater Chennai Vibhag WAM – –  Cell: 9840048731

 Address

World Arya vysya mahasabha

 S1, 2nd Floor, B Block, Liberty Flaza Building,  Next to More Super Market Vada Agraharam Street,  Near Sobhan babu Statue, Choolaimedu,   Chennai – 600094.