இதுவரை நான் பேசியதற்கும், இனிமேல் நான் பேசப்போவதற்கும், சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சாருக்கு சம்மந்தமில்லை – நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ் அறிக்கை.

இதுவரை நான் பேசியதற்கும், இனிமேல் நான் பேசப்போவதற்கும், சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சாருக்கு சம்மந்தமில்லை – நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ் அறிக்கை.

இதுவரை நான் பேசியதற்கும், இனிமேல் நான் பேசப்போவதற்கும், சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சாருக்கு சம்மந்தமில்லை – நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ் அறிக்கை.

இந்த செய்தி எனது மீடியா நண்பர்கள் மற்றும் செய்தி எழுத்தாளர்களுக்கானது. தர்பார் இசை வெளியீட்டுக்கு பிறகு என்னை பல ஊடக நண்பர்கள் பேட்டி கொடுக்கும்படி கேட்கி ன்றனர். தற்போது நான் இந்தி படப்பிடிப்பில் சற்று பிஸியாக இருப்பதால், தற்சமயம் என்னால் பேட்டி எதுவும் கொடுக்க இயலாது. ஆனால் எனது படப்பிடிப்பு முடிந்ததும் நான் வந்து அனைவருக்கும் தனித்தனியாக பேட்டி கொடுப்பேன். நீங்கள் எழுப்பிய அனைத்து கேள்விகளுக்கும், பொதுவான சில விஷயங்களை தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன். நான் பதிவிடும் ட்வீட்டுகள், நான் பேசிய பேச்சு மற்றும் இனிமேல் நான் பேசப்போகும் விஷய ங்கள் அனைத்தும் எனது சொந்த கருத்துக்கள் மட்டுமே.

என்னுடைய கருத்துகளுக்கு தலை வர் சூப்பர் ஸ்டார் எவ்வ கையிலும் பொறு ப்பல்ல என் பதை நான் தெளிவுபடுத்த வி ரும்பு கிறேன். ரஜினி சார் சொல்லி தான் நான் பேசுவதாக சிலர் சொல் லுவ து உண்மையற்றது என்பதை நான் தெ ளி வுபடுத்த விரும்புகிறேன். அவர் பேச விரும்பினால், அவர் தா னா கவே பேசு வார். ஒருவரை தூண்டிவிட்டு பேசவை க்க கூ டிய நபர் அல்ல அவர். என்னால் அவருக்கு எந்த பாதிப்பும் வேண்டாம். நான் அவ ருடை ய ரசிகனாக அவரிடம் எதிர்பா ர்ப்பது அவருடைய ஆசீர்வா தமும், அவருடன் புகை ப்படம் எடுத்து க்கொள்வது மட்டுமே தான்.  நான் எந்த அரசியல் க ட்சிக்கும் எதிரானவன் அல்ல, நான் யாரையும் ஆதரிக் கவில்லை.

நான் எனது சேவையைச் செய்கிறேன், தேவை ப்படும் போ தெல்லாம் எனது குழ ந்தைக ளுக்கான உதவி கேட்பேன், இதைத் தவிர அவர் கள் உதவி செய்தால் எனது நன்றியைத் தெரிவிப்பேன். எனக்கு அரசியலில் எந்த தொ டர் பும் இல் லை, ஆனால் ஜல்லிக்கட்டு போ ராட்டத்தின் போது நான் தேவையின்றி ஒரு பிரச் சி னை யில் இழுத்துச் செல்ல ப்பட்டேன். இதன் காரணமாக எனக்கும் மற்றொரு நபருக்கும் இ டையில் கருத்து வேறுபாடும், சர்ச் சைகளும் எழுந்தன. எனவே நான் பேச வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தத்திற்கு தல்லப்பட்டேன். எ னது பிறந்த இடம், மொழி மற்றும் எனது சேவை குறி த்து அவர்கள் கேள்வி எழுப்பி வரு கின் றனர், அதற்கு நான் சாந்தமாக பதிலளிப்பேன். ஜல் லி க்கட்டு சமயத்திலிருந்தே நா ன் சாந்தமாகவே பதில் சொல்லிக்கொண் டிருக்கி றேன், அ தை தொடர்ந்து என்னால் முடிந்த அளவில் அவர்களுக்கு சாந்தமாக புரியவைக்க முய ற்சிப்பேன்.