வணக்கம்! கொரோனாவால் அனைத்து தொழில்களும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

வணக்கம்! கொரோனாவால் அனைத்து தொழில்களும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

வணக்கம்! கொரோனாவால் அனைத்து தொழில்களும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

வணக்கம்! கொரோனாவால் அனைத்து தொழில்களும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை கரு த் தில் கொண்டு, இலவசமாக ஆயிரம் விளக்கு பிரிவில் உள்ள தேனாம்பேட்டை, நாட் டு முத்து தெரு வில் இயங்கி வரும் ஆஷா பவுண்டேஷன் இந்தியா   (எ  எப்  ஹை ) டிரஸ்ட் மட்ரு திரு நாலி கல்லுகு  , 500 குடும்பத்துக்கு , பத்திரிகையாளராகள் க்கு 7நாள் அத்தி வயாவசிய மளிகை பொ ருட்கள், காய்கறிகள் , அரிசி வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது .

ஆஷா பவுண்டேஷன் இந்தியா   (எ  எப்  ஹை ) டிரஸ்ட்நிறுவுபவர்  மற்றும்  நிர்வாக இய க்குனர், டாக்டர் எல் மணிகண்டன் மற்றும் அலுவலக பணியாளர்கள் கலந்து கொண்டு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார்கள்.

அதற்கு பிறகு செய்தி அறிக்கையாளர்களுக்கு பெட்டி அலித்துள்ளார் . அத்திவயாவசிய மளிகை பொருட்கள், காய் கறிகள் , அரிசி வழங்கியா நிறுவுபவர்  மற்றும்  நிர்வாக இய க்குனர், டாக்டர் எல் மணி கண்டன் . அண்ண உங்களுக்குநன்றி.