உலகம் போற்றும் உன்னத தலைவர்  புரட்சித்தலைவரின்100வது பிறந்த நாள் விழா

உலகம் போற்றும் உன்னத தலைவர் #புரட்சித்தலைவரின்100வது பிறந்த நாள் விழா

உலகம் போற்றும் உன்னத தலைவர் #புரட்சித்தலைவரின்100வது பிறந்த நாள் விழாவில் மனித நேயர் வணக்கத்திற்குரிய முன்னாள் #மேயர் அய்யா சைதை துரைசாமி