‘ஹோலிமேன் பிலிம்ஸ்’. ‘இரண்டு மனம் வேண்டும்’ படத்தின் விமர்சனம் ​(12-02-2016) வெளியாகிவிட்டது

‘ஹோலிமேன் பிலிம்ஸ்’. ‘இரண்டு மனம் வேண்டும்’ படத்தின் விமர்சனம் ​(12-02-2016) வெளியாகிவிட்டது ஹோலிமேன் பிலிம்ஸ்’ அனில் கொட்டாரக்கரா தயாரிப்பில் பிரதீப் சுந்தர் இயக்கியிருக்கும் ‘இரண்டு மனம் வேண்டும்’ என்ற படம் ​​ இரண்டு மனம் வேண்டும் – விமர்சனம்   சுனாமியின் …

Read More

மகிழ்ச்சியின் உச்சியில் வில் அம்பு நாயகன் ஹரிஷ் கல்யாண்

மகிழ்ச்சியின் உச்சியில் வில் அம்பு நாயகன் ஹரிஷ் கல்யாண் வில்அம்பு படத்தில் வெற்றியை கண்ட கதாநாயகர்களில் ஒருவரான ஹரிஷ் கல்யாண்க்கு மகிழ்ச்சியையும் ஊக்கத்தையும் அளித்துள்ளது..  வில்அம்பு படத்தில் நான் நடித்த அருள் என்ற கதாபாத்திரம் தற்ச்செயலாக என் நிஜ வாழ்க்கையுடன் தொடர்புடையதாக …

Read More