கன்னியாகுமாாி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவா் இரண்டாம் கட்ட மனுநீதி நாள் முகாமில் 27 பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினாா்.

கன்னியாகுமாாி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவா் இரண்டாம் கட்ட மனுநீதி நாள் முகாமில் 27 பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினாா். கன்னியாகுமாாி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவா் இரண்டாம் கட்ட மனுநீதி நாள் முகாமில் 27 பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினாா்.  கன்னியாகுமாாி மாவட்டம், விளவங்கோடு வட்டம், …

Read More

கன்னியாகுமாாி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவா் விழிப்புணா்வு பேரணியை கொடியசைத்து, துவக்கி வைத்தாா்.

கன்னியாகுமாாி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவா் விழிப்புணா்வு பேரணியை கொடியசைத்து, துவக்கி வைத்தாா். கன்னியாகுமாாி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவா் விழிப்புணா்வு பேரணியை கொடியசைத்து, துவக்கி வைத்தாா்.  ஐக்கிய நாடுகள் சபை ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் 13- ம் தேதியை சர்வதேச போிடர் குறைப்பு தினமாக அறிவித்துள்ளது. …

Read More