சென்சாரில் பாராட்டும் ,’யு’ சான்றிதழும் பெற்றுள்ள ‘சீனி படத்தின் படங்கள்

சென்சாரில் பாராட்டும் ,’யு’ சான்றிதழும் பெற்றுள்ள ‘சீனி படத்தின் படங்கள் Thanks & Regards-Nikkil&Team

Read More

சென்சாரில் பாராட்டும் ,’யு’ சான்றிதழும் பெற்றுள்ள ‘சீனி படத்தின் செய்தி மற்றும் படங்கள்

சென்சாரில் பாராட்டும் ,’யு’ சான்றிதழும் பெற்றுள்ள ‘சீனி படத்தின் செய்தி மற்றும் படங்கள் யானையுடன் , ஓவியா நடித்துள்ள ‘சீனி ‘ படத்திற்கு ‘யு ‘ சான்றிதழ்! இயக்குனர் மனோஜ்குமாரிடம் பல படங்களில் உதவி  இயக்கு னராக பணிபுரிந்து ., பின் …

Read More