கொரோனா வைரஸ் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை காப்பாற்ற முடியும்  – சித்தர் சிங்காரவேலு சுப்ரமணியம்

*கொரோனா வைரஸ் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை காப்பாற்ற முடியும்  – சித்தர் சிங்கார வேலு சுப்ரமணியம் கொரோனா வைரஸ் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை காப்பாற்ற முடியும்  – சித்தர் சிங்காரவேலு சுப்ரமணியம்  பூமி நிற்காமல் சுழல்வது போல மக்களும் ஓயாமல் பிரச்சனையின் பின்னால் ஓயாமல் …

Read More

அமரர் ஏவி எம் இராஜேஸ்வரி அம்மையார் 99 வது பிறந்த நாள்சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி 24-2-2020

அமரர் ஏவி எம் இராஜேஸ்வரி அம்மையார் 99 வது பிறந்த நாள்சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி 24-2-2020 அமரர் ஏவி எம் இராஜேஸ்வரி அம்மையார் 99 வது பிறந்த நாள்சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி 24-2-2020 அமரர் ஏவி எம் இராஜேஸ்வரி அம்மையார் 99 வது பிறந்த …

Read More