‘ஹோலிமேன் பிலிம்ஸ்’. ‘இரண்டு மனம் வேண்டும்’ படத்தின் விமர்சனம் ​(12-02-2016) வெளியாகிவிட்டது

‘ஹோலிமேன் பிலிம்ஸ்’. ‘இரண்டு மனம் வேண்டும்’ படத்தின் விமர்சனம் ​(12-02-2016) வெளியாகிவிட்டது ஹோலிமேன் பிலிம்ஸ்’ அனில் கொட்டாரக்கரா தயாரிப்பில் பிரதீப் சுந்தர் இயக்கியிருக்கும் ‘இரண்டு மனம் வேண்டும்’ என்ற படம் ​​ இரண்டு மனம் வேண்டும் – விமர்சனம்   சுனாமியின் …

Read More