ஜூன் 10 ஆம் தேதி வெளியாகும் “வித்தையடி நானுனக்கு”!

ஜூன் 10 ஆம் தேதி வெளியாகும் “வித்தையடி நானுனக்கு”! ஜூன் 10 முதல் “வித்தையடி நானுனக்கு”! – இது யாரைபற்றிய கதையும் அல்ல! நான் “வித்தையடி நானுனக்கு” படத்தை சில முக்கிய திரைத்துறை புள்ளிகளிடம் போட்டு காண்பித்தபோது, அவர்கள் இந்தபடம் இன்னார் …

Read More

Kolanji Movie Images & News Release

Kolanji Movie Images & News Release ஒய்ட் ஷடோஸ் புரோடக்ஷன்ஸ் சார்பாக நவீன் தயாரிப்பில் தனராம் சரவணன் இயக்கும் “கொளஞ்சி” ஒய்ட் ஷடோஸ் புரோடக்ஷன்ஸ் சார்பாக நவீன் “கொளஞ்சி” படத்தை தயாரிக்கின்றார். இவர் மூடர்கூடம் என்ற படத்தை தயாரித்து இயக்கி பலரின் …

Read More