‘ஹோலிமேன் பிலிம்ஸ்’. ‘இரண்டு மனம் வேண்டும்’ படத்தின் விமர்சனம் ​(12-02-2016) வெளியாகிவிட்டது

‘ஹோலிமேன் பிலிம்ஸ்’. ‘இரண்டு மனம் வேண்டும்’ படத்தின் விமர்சனம் ​(12-02-2016) வெளியாகிவிட்டது ஹோலிமேன் பிலிம்ஸ்’ அனில் கொட்டாரக்கரா தயாரிப்பில் பிரதீப் சுந்தர் இயக்கியிருக்கும் ‘இரண்டு மனம் வேண்டும்’ என்ற படம் ​​ இரண்டு மனம் வேண்டும் – விமர்சனம்   சுனாமியின் …

Read More

பிரச்சனைக்குரிய அத்துவிட்டா பாடலை பாட மறுத்த விஜய டி. ராஜேந்திரர்

பிரச்சனைக்குரிய அத்துவிட்டா பாடலை பாட மறுத்த விஜய டி. ராஜேந்திரர் பிரச்சனைக்குரிய அத்துவிட்டா பாடலை பாட மறுத்த டி.ராஜேந்திரர் போக்கிரி ராஜா பட ஆடியோ விழாவில் கலந்து கொண்டு பாடலை வெளியிட்டது ஏன் ?  என்னை மாதிரி நீங்களும்  இருந்து விடாதீர்கள் …

Read More