சீனாவில் பரபரப்பு கல்லறைத் தோட்டத்தில் குவியல் குவியலாகத் தங்கம்

சீனாவில் பரபரப்பு கல்லறைத் தோட்டத்தில் குவியல் குவியலாகத் தங்கம் பீஜிங், டிச. 29, 2015 – சீனாவின் ஹேஹூன் மாகாணத்தில் அமைந்துள்ள கல்லறைத் தோட்டத்தில் இருந்து குவியல் குவியலாக தங்கம் மற்றும் வெள்ளி நகைகள் மீட்கப்பட்டுள்ளன. சீனாவின் ஹேஹூன் மாகாணத்தில் அரச குடும்பத்தினரை …

Read More