” நாதிரு தின்னா” படம் மூலம் இன்னொரு பெண் இயக்குனர் வருகிறார்.

” நாதிரு தின்னா” படம் மூலம் இன்னொரு பெண் இயக்குனர் வருகிறார்.  நாதிரு தின்னா” படம் மூலம்  இன்னொரு பெண் இயக்குனர்  வருகிறார். எஸ். எஸ். ட்ரீம் கலர்ஸ் சார்பில் தனீஷ்பாபு வழங்க ” நாதிரு தின்னா” திரைப்படம் உருவா கியுள்ளது. புதுமுகங்கள் …

Read More