மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி பிறந்த நாளை முன்னிட்டு திருச்சியில் மாபெரும் உடல் உறுப்பு தானம்.

மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி பிறந்த நாளை முன்னிட்டு திருச்சியில் மாபெரும் உடல் உறுப்பு தானம். மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி பிறந்த நாளை முன்னிட்டு திருச்சியில் மாபெரும் உடல் உறுப்பு தானம்.   *மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி அவர்களின் …

Read More

மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி ரசிகர் நற்பணி இயக்கம்

மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி ரசிகர் நற்பணி இயக்கம் மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி ரசிகர் நற்பணி இயக்கம் மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி ரசிகர் நற்பணி இயக்கம் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட தலைமை சார்பாக சங்கத்தமிழன் திரைப்பட வெளியீட்டை முன்னிட்டு மற்றும் …

Read More

7நாட்கள் திரைப்படத்தின் முன்னோட்டம் இன்று (ஏப்ரல் 7) , ‘மக்கள் செல்வன்’ விஜய் சேதுபதி அவர்களால் வெளியிடப்பட்டது

7நாட்கள் திரைப்படத்தின் முன்னோட்டம் இன்று (ஏப்ரல் 7) , ‘மக்கள் செல்வன்’ விஜய் சேதுபதி அவர்களால் வெளியிடப்பட்டது With warm regards-RIAZ K AHMED . PRO

Read More