.చెన్నై లోని శ్రీపెరంబుదూర్ సమీపంలో 42 ఏళ్ల రమేష్ అ నే వ్యక్తి రోడ్డు ప్రమాదానికి గురై, తీవ్ర గా తలకి గాయాలు తగిలయి.

చెన్నై లోని  శ్రీపెరంబుదూర్ సమీపంలో 42 ఏళ్ల రమేష్ అ నే  వ్యక్తి రోడ్డు ప్రమాదానికి గురై, తీవ్ర గా తలకి గాయాలు తగిలయి. చెన్నై, మార్చి, 2019: కాంచీపురం జిల్లాలోని శ్రీపెరంబుదుర్ పట్టణంలోని 42 సంవత్సరాల హార్డ్వేర్ షాప్ ఉద్యోగి …

Read More