மாதவரம் இரசாயன கிடங்கில் ஏற்பட்ட பெரும் தீயை 18 மணி நேரமாக போராடி கட்டு படுத்தி உயிர் சேதம் தடுத்த தீயணைப்பு வீர்ர்களுக்கு பாராட்டுகள்.

மாதவரம் இரசாயன கிடங்கில் ஏற்பட்ட பெரும் தீயை 18 மணி நேரமாக போராடி கட்டு படுத்தி உயிர் சேதம் தடுத்த தீயணைப்பு வீர்ர்களுக்கு பாராட்டுகள். மாதவரம் இரசாயன கிடங்கில் ஏற்பட்ட பெரும் தீயை 18 மணி நேரமாக போராடி கட்டு படுத்தி …

Read More

இவர் தற்போது கொரோனா நோய் தடுப்புக்காக விழிப்புணர்வு பாடலை உருவாக்கியுள்ளார்.

இவர் தற்போது கொரோனா நோய் தடுப்புக்காக விழிப்புணர்வு பாடலை உருவாக்கியுள் ளார். நெடுஞ்சாலை, எங்கேயும் எப்போதும், காஞ்சனா-2, இவன் வேற மாதிரி, தீயா வேலை செ ய்யணும் குமாரு, ஒத்த செருப்பு போன்ற ஏராளமான படங்களுக்கு இசையமைத்தவர் சி.ச த்யா. இவர் …

Read More